HÍVJON MOST! +36 (30) 945-4662
ADOMÁNYOZZ MOST!

Terveink

A Házat – Hazát Alapítvány új lendületet szeretne adni a rászoruló fiatalok gyermekváró otthon-teremtésének, ezáltal az építőiparnak, – amely a mindenkori  gazdasági növekedés  motorja is,  S E G Í T Ő  K E Z E T,   lehetőséget nyújtani azon fiataloknak, akik:

 • önerejükből nem tudnának maguknak otthont teremteni, másrészt
 • akik gyermekeket szeretnének vállalni,  a családalapítást méltányos körülmények között kívánják megteremteni, ugyanakkor
 • itthon szeretnének boldogulni, dolgozni, családot fenntartani.

Számukra: Korszerű, A+ minősítésű, elérhető árú otthonok építését, illetve vidéki települések elhagyott épületeinek felújítását tervezi.   Ezért hirdette meg alapítványunk az ITTHON legyél OTTHON, Gyere haza nemzeti lakásépítési- felújítási- és munkahely-felkutatási programját. Ezt oly módon kívánja megoldani, hogy ötvözi az:

 • állami- egyházi pénzalapok-, a pályázati források, hazai – és külföldi szponzorok támogatásait
 • a lakás-várományosok önerejét,
 • a kaláka-munka előremutató, összefogó, mozgósító erejét, ezáltal olcsóbbá téve az építkezést és közben a települések fejlődését  is szolgálva.
 • A fenntartható építés eszményének megvalósításában az önkormányzatokkal összefogva, tehát segítve a helybéli munkahely-teremtést, a fiatalok megtartását, vagy visszahívását  vidékre.

Közeljövőben induló programjaink: BudapestA  főváros különböző kerületeinek illetékeseivel tárgyalások kezdeményezése építési telkekkel kapcsolatban, a fiatalok otthonteremtése érdekében. Elsőként egy mozgássérült fiatalembert- és családjának szeretnénk otthont építeni, akinek életfelfogása és életszeretete – családjával együtt – példaként állítaható a fiatalok elé is. Vizsoly: Feltérképeztük, milyen képzettségű munkaerőre van szüksége a helyi közösségnek, akiknek egyben munkát,  munkahelyet is tudnak biztosítani

 1. Az önkormányzat  3 db építési telket ajánlott fel a tervezett alapítványi építkezéshez
 2. Építendő házak tervei elkészültek
 3. Forrás – teremtés

SzőregEgy nyolc-gyermekes család építkezésének támogatása, ahol az Édesanya egyedül neveli gyermekeit – akik mind  tanulnak –  a Nagymama  segítségével.

 1. szeptemberében – a már hagyományos kötsei értelmiségi találkozón – a résztvevők rendszerint adományt gyűjtenek egy előre kitűzött jótékony célra.  Ebben az évben egy nagycsaládos számára gyűjtöttek, ahol minden gyermek tanul.  

Alapítványunk ezt a szöregi nagycsaládot – nyolc gyermekkel – ajánlotta figyelmébe – a Kötsén nyilatkozó Balog Zoltán miniszter úrnak. A családot szerény eszközeivel korábban már alapítványunk is támogatta. Ez a nagycsalád saját anyagi erejéből-  és tevőlegesen is elkezdte – szinte tégláról-téglára – felépíteni otthonukat. Ők nyerték  el az előbbiekben említett  pénz-adományt 2013. januárjában és így tető alá tudták hozni az épületüket, már be is költöztek! A l a p í t v á n y u n k   i s   k ö s z ö n e t é t   f e j e z i   k i  az  A D O M Á N Y O Z Ó K N A K !

További terveink:

Jelszó: Fiatalokat visszacsábítani a vidéki településekre! Ezúton is javítva a vidéki települések fenntarthatóságát! ErdőkürtGyümölcsfa- és akácfa csemeték adományozása Erdőkürt településnek! A Házat – Hazát Alapítvány részére egy cég felajánlott gyümölcsfa- és akácfa csemetéket.  Alapítványunk tovább ajánlotta azokat – többek között – Erdőkürt településnek, amely település korábban már megszavazott 10 db telket alapítványunknak.  Így a település lakóssága – 600 db alma-, cseresznye-, körte- és meggyfához, valamint 1000 db akácfához jutott, tehát minden lakósnak jutott a facsemetékből és közben a helyi méhészek is profitálhatnak az akácfa telepítésből. Sőt az önkormányzat is ki tudott alakítani egy kis gyümölcsöst. Az elöregedő település fiatalokkal való benépesítésének elősegítése, elindítása.

 1. decemberében a település Képviselő Testülete határozata értelmében építési telkeket ajánlottak – megfelelő szerződés megkötése mellett – alapítványunknak, hogy fiatalok számára otthonokat építhessünk, amikor rendelkezésünkre állnak a megfelelő források.

EgyházasdengelegPolgármesteri megkeresés, személyes találkozást követően tárgyalások elindítása. ZalabérSzemélyes találkozó- és tárgyalás előkészítése. PátkaAz alapítvány bemutakozása a Testület előtt megtörtént. Távlati elképzeléseink: Mottó: Merjünk nagyok lenni. /gróf  Széchenyi István/ 2015 év végéig: 2000 gyermekváró otthont tudnánk felépíteni- és felújítani az ország különböző településein, ahol fogadókész az önkormányzat. Természetesen egyedül nem megy! Mindez a rendelkezésre álló források függvényében valósúlhat meg! Összefogásra van szükség! Merjünk nagyot álmodni! /Lőrincz Kálmán/