HÍVJON MOST! +36 (30) 945-4662
ADOMÁNYOZZ MOST!

Hogyan működik az Alapítvány

 1. Egyszerre hasznosítja a védnökök, a szponzorok-, támogatók-, uniós pályázati források-, jótékonysági események bevételeit, hazai- és külföldi kaláka-munkások természetbeni és pénzbeli adományait,  egyházi- és  állami pénzalapok forrásait, valamint a lakás-várományosok önerejét a gyermekváró otthnok létrehozásánál.
 2. Az alapítvány által összegyűjtött pénzforrások nem támogatás/visszatérintendő támogatás!/ formájában kerülnek a lakás – várományosokhoz /Családkiválasztó Tanács által kiválasztott/,  hanem – a rászoruló fiatal önerején felüli – építési költség megelőlegezésével. A megelőlegezett forrás pedig 20-25 év alatt kerül vissza az alapítványhoz a lakástulajdonosoktól havi törlesztés formájában , amiből aztán újra otthonok épülnek.
 3. A pénzforrások jelentős hányada évről-évre – az alapítvány működési költségét leszámítva – újra hasznosuló forrásként jelenik meg a lakásépítési piacon, sőt adó/ÁFA/ formájában újra és újra visszafolyik a költségvetésbe.
 4. A gyermekváró otthonok építésénél a versenyeztetett szakipari munka mellett – ezáltal biztosítva az építés hatékonyságát- és a garanciát – jelentős szerepet kap a közösségi, kaláka-munka!  /a jelentkezők munkájukat felajánlják, ellenszolgáltatás nélkül, a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvénynek megfelelve. Lakásra, otthonra – váróknak minimum 500 óra/
 5. Az otthonok építésének finanszírozásánál a lakás-várományosoknak  – amikor otthonuk építésére kijelölésre kerülnek – önerővel is kell rendelkezniük /készpénz, szociálpolitikai, ill. CSOK gyermeke utáni állami kedvezmény, munkahelyi- és önkormányzati támogatás, családi hozzájárulás/, a többi forrást az alapítvány biztosítja, gyűjti össze/1.pont/. Előre senkintől nem kér az alapítvány készpénzt, csak amikor egy tag – a már jelentkezők közül – kijelölésre kerül, hogy a rendelkezésre álló forrásokkból elkezdik építeni az Ő otthonát.
 6. Az alapítvány által megelőlegezett építési költséget – mivel az alapítvány non-profit szervezet – az Alapító Okirat értelmében kamat és nyereség sem terheli, csupán egyszeri kezelési költség- és  az adás-vételi szerződsékori infláció átlagos mértéke. E konstrukcióval is segítve a rászoruló fiatalokat az otthon-teremtésben, mivel a jövedelmük nem tartalmazza a lakhatás költségeit. Az alapítvány szervezésében  ellenőrzötten felépített és tulajdonba adott otthonokat – az alapítvány javára a tartozás erejéig – jelzálog terheli, hogy ne kerülhessen sor nyerészkedésre a kedvezményes konstrukcióban megépített ingatlannal !
 7. A fiatalok részéről felajánlott kaláka-munka által megtakarított összeg a fiatalok otthonteremtési terheit csökkenti,. Ez a jövedelem a családoknál marad fogyasztásra, amiből szintén ÁFA- bevétel származik az állami költségvetésnek.
 8. Az otthonteremtés lehetőségének bővítésével, gyorsításával – amire igen nagy szükség van ma is a fiatalok körében – a rendszer  hozzájárul az építőipar és ezen keresztül a gazdasági-növekedés- hez. Ugyanakkor  magával az otthon-teremtéssel az alapítvány pozitív irányba ösztönzi az igen rossz helyzetben lévő demográfiai mutatót. Az általunk már felépített otthonokba további 40 gyermek született, mert volt hová megérkeznie a gólyának!
 9. Az önkormányzatokkal együttműködve a program az otthonteremtést összekapcsolja a munkahely- felkutatásával oly módon, hogy olyan szakembereket visz vissza a településekre, akikre szüksége van a helyi közösségnek, vagy a település 15-20 km-es vonzásában lévő vállalkozásnak, ill. így munkahelyet ajánlhat a vidékre szívesen költöző, vagy az ott élő fiataloknak. Alapítványunk tehát igyekszik segíteni visszaállítani a vidék szakember- és értelmiségi struktúráját, valamint csökkenteni a munkanélküliséget az önkormányzatokkal segítségével.
 10. Az alapítvány közösségteremtő – kaláka-munka megszervezésével – tevékenységével hozzájárul az emberi kapcsolatok minőségének megváltoztatásához – amire igen nagy szükség van jelenleg is a társadalomnak – , hiszen a nemzet felemelkedésének fontos eleme.
 11. Az alapítvány otthon-teremtő tevékenységéhez csatlakozhatnak azon szociálisan rászoruló fiatalok, ill. fiatal házasok,akik  saját ingatlannal nem  rendelkeznek,  családot szeretnének, minimális önerővel rendelkeznek, takarékoskodnak és felajánlják saját-, valamint mások részére készülő otthonok  építkezéseinél a kaláka munkájukat. /a részletek az Alapítvány honlapjának www.hazathazat.hu Csatlakozás címszó alatt találhatók
 12.  Az Alapítvány Családkiválasztó Tanácsánál kell jelentkeznie a fiataloknak, a honlapon lévő Jelentkezési Űrlap – letölthető – kitöltésével és hozzá szükséges aláírt dokumentumok alapítványhoz való eljuttatásával. A jelentkezési lapok  feldolgozását   követően kerül értesítésre a fiatal, hogy az alapítvány befogadta-e jelentkezését és a rendelkezésre álló források függvényében mikor és hol várható számukra otthon építése.

A Családkiválasztó Tanács  működése és célja : A Házat – Hazát Alapítvány Kuratóriuma által létrehozott  Családkiválasztó Tanács a  jelentkezők által beküldött  Jelentkezési – Űrlapokból – rászorultsági alapon – kiválasztott fiatalokat,  családokat  javasolja elfogadásra a Kuratóriumnak . A Tanács elsősorban azon rászoruló fiataloknak épít – akik önerőből nem tudnának maguknak családi fészket teremteni –  gyermekváró otthonokat, akik: fiatal házaspárok és akik családot terveznek, gyermekes családok, elsősorban azok a családot tervező – rászoruló – fiatal magánszemélyek, akik nem rendelkeznek semmilyen ingatlannal, másodsorban pedig azok számára, aki otthonuk építésére felajánlják meglévő telküket. A kiválasztás szempontjai között előnyt élveznek:

 • házaspárok,
 • munkahellyel rendelkező alacsony jövedelmű fiatalok
 • valamilyen szinten öngondoskodóak
 • nem rendelkeznek semmilyen tulajdonnal, valamint
 • vállalják, ill. felajánlják kaláka-munkában részvételüket, tehát a dolgozni akaró fiatalok körét kívánjuk ezúton is növelni

Ezzel a programmal tehát:

 • meg kívánjuk állítani a nemzet-fogyást,
 • ösztönözzük a fiatalokat a gyermekvállalásra – hiszen otthonhoz juttatjuk Őket elérhető áron
 • társadalom számára példamutatást kívánunk felmutatni: munka, – gyermek, kaláka, – öngondoskodás terén is.

Leszögezzük, hogy az alapítvány által létrehozott gyermekváró otthonok:

 • – új építésűek- és a felújítottak is közös finanszírozásúak, azaz a fiatal önereje mellett az  alapítványunk által összegyűjtött- és megelőlegezett forrásokkal együtt finanszírozottak,
 • – energiatakarékos épületek /A+/, tehát jelentős megtakarítást érünk el az otthon fenntartásánál, ill. a  rezsikölségénél
 • – nem szociális adományok, tehát nem ingyen jutnak a fiatalok birtokába, tulajdonába  – mert  igaz, hogy  tulajdont adunk, de az alapítvány javára – a tartozás erejéig – jelzálog bejegyzéssel, hogy ne lehessen az ingatlannal nyerészkedni, hiszen a konstrukció működtetésének eredményeként lesznek a mindenkori bekerülési árnál olcsóbbak a felépített otthonok!
 • – felmutatjuk az öngondoskodás társadalmi erejét, ami a fiatal saját erejének a felmutatásával /- készpénz, – szociálpolitikai támogatás, – munkahelyi támogatás, – önkormányzati támogatás és a felajánlott kaláka-munka/ kerül kifejezésre, tehát az öngondoskodás szerepének fontosságát is bemutatjuk a fiataloknál.

A fent felsorolt jellemzők alapján működő program a gyakorlatban már bevált, működtetett házépítési – felújítási – modell, az önkormányzatok segítenek a letelepedni szándékozó fiatalok számára településükön, vagy településük közelében munkahely-felkutatásában.  Milyen technológiát alkalmazunk? .A hagyományos tégla-technológia mellett –alkalmazkodva a helyi építési szabályzathoz és rendezési tervhez – a gyorsépítési technológiák alkalmazását is felvállaltuk már a 90-es évek első felében. Építkezéseinknél természetesen mindig figyelembe vesszük a régió építészeti hagyományait. Magyarországon a  könnyűszerkezetes házépítés különböző típusaira egyre több cég szakosodott. Gondolunk itt a faszerkezetesre, horganyzott fémvázasra, a szalmatechnológiára, ezek közül elsősorban az első kettő technológiát alkalmaztuk. Adonyi, ceglédi, kistarcsai és verőcei házaink könnyű-szerkezetes technológiával épültek.