HÍVJON MOST! +36 (30) 945-4662
ADOMÁNYOZZ MOST!

Badalói óvoda újjáépítése

Badalói Óvoda egyik romos szobája

Badaló Község óvodaépülete műszakilag tönkre ment és életveszélyessé vált, a gyermekeket ki kellett belőle költöztetni ideiglenes helyszínre, ezért az Önkormányzatnak új óvoda megépítéséről kell gondoskodnia.

Papp Lajos szívsebész professzor

Papp Lajos szívsebész professzor a gyerekekkel

Az Önkormányzat forráshiány miatt segítséget kért Papp Lajos szívsebész professzor úrtól és rajta keresztül a magyarországi Házat – Hazát Alapítványtól, mely szervezet  vállalta a projekt megvalósítása érdekében a kivitelezői szerződések megkötését, a programmal kapcsolatos minden marketing tevékenység elvégzését, elvégeztetését és az építéshez szükséges adományok gyűjtését.

Az Alapítvány a tervezés elindításához szükséges első adományt Schmitt Pál volt köztársasági elnök úrtól kapta, akinek nagylelkű 3 millió forintos támogatása lehetővé tette, hogy a HHA – megrendelje az óvoda koncepció-terveit a Portaterv Kft.-től. A társaság építészei Callmeyer László és Marthi Zsuzsa elkészítették a terveket, amelyet az Alapítvány átadott Badaló Község Önkormányzatának.

A Házat-Hazát Alapítvány felelős azért, hogy az Önkormányzat és az Adományozók szempontjait egyaránt képviselve elérje, hogy a tervek a tervezett funkcióknak maximálisan megfeleljenek és emellett költséghatékonyabb módon megvalósíthatóak legyenek.

A terveztetést az Alapítvány és az Önkormányzat közösen végeztetik úgy, hogy

  • az Alapítvány készítteti el a koncepció-terveket, amelynek
  • továbbterveztetéséről Badaló Önkormányzata gondoskodik.

A tervezés során megállapodtak, hogy a tervezési szakaszokat, annak szakmai tartalmát folyamatosan egyeztetik és a tervezési ütemek lezárásához kikérik egymás véleményét, egyetértését.

Segítsen, hogy segíthessünk!

Házat – Hazát Alapítvány „Badalói óvoda” számla:  

MagNet Bank  16200151 – 18525728 – 00000000